_MG_0630-2.jpg

Tham dự hội thảo có đại diện Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Techpro, công ty TNHH UPVIET và đội ngũ quản lý, kỹ sư các nhà máy, đơn vị thuộc Thaco Chu Lai.

_MG_0596.jpg

Hội thảo đã được nghe tham luận về các nội dung: Tự động hóa theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Khả năng thiết kế, gia công chế tạo các hệ thống tự động hóa tại Thaco; Chuyển đổi số hướng tới sản xuất thông minh; Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và mô phỏng nhíp ô tô; Sản phẩm của dự án I4.0 nhà máy Nhíp ô tô. 

_MG_0601.jpg

Hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận về việc ứng dụng tự động hóa, số hóa vào sản xuất một cách hiệu quả, ứng dụng phần mềm thiết kế, mô phỏng nhíp ô tô vào nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, hình thành nền tảng hướng đến xây dựng nhà máy thông minh và nhân rộng mô hình tại các đơn vị thuộc Thaco.