IMG_5578.JPG
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ QP-QS năm 2020; quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy THACO về công tác Quốc phòng, quân sự và phong trào thi đua năm 2020.
IMG_5586.jpg
 
 
IMG_5600.JPG
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Thái Duy Hùng – Cố vấn Chủ tịch HĐQT THACO đã yêu cầu Ban CHQS THACO Chu Lai tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Đảng uỷ, Ban TGĐ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được UBND tỉnh giao; tập trung xây dựng lực lượng tự vệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục QP-QS cho CBNV, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.