trien khai ke hoach kph (2).jpg

Đối với các nhà máy sản xuất, nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào hoạt động R&D - chủ động và từng bước làm chủ thiết kế trong công tác R&D để nâng cao hàm lượng công nghệ; từng bước gia tăng tỉ lệ nội địa hóa của các dòng xe tải có sản lượng lớn và hướng đến xuất khẩu; đẩy mạnh liên doanh liên kết; phát triển đầy đủ các line-up sản phẩm thế hệ mới với công nghệ hiện đại; đẩy mạnh xuất khẩu linh kiện, phụ tùng sang các nước trong khu vực ASEAN và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

trien khai ke hoach kph (1).jpg

Đối với Khối giao nhận vận chuyển, 6 tháng cuối năm sẽ phát triển dịch vụ vận tải đường bộ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho THACO. Mở rộng thị trường khai thác dịch vụ; liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển kinh doanh vận tải biển, mở các tuyến vận chuyển hàng container từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước ASEAN về cảng Chu Lai và ngược lại. Đồng thời phát triển Cảng Chu Lai theo các phân khu chức năng, trong đó đẩy mạnh khai thác hàng container nội địa, hàng xuất – nhập khẩu và hoàn thiện hệ thống kho, bãi theo định hướng trở thành trung tâm phân phối, luân chuyển hàng hóa.

trien khai ke hoach kph (3).jpg

Trong tuần tới, các đơn vị còn lại và khối văn phòng quản trị sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị triển nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

trien khai ke hoach kph (4).jpg