Toàn cảnh hội nghị (3).jpg
 
Tại hội nghị, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phổ biến các nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019; hướng dẫn các nội dung cơ bản của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động, quan hệ lao động và các thông tư có liên quan; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi cấp, cấp mới, gia hạn giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị (1).jpg
 
Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc áp dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 vào thực tiễn công tác tuyển dụng, quản lý người lao động. Với những kiến thức hữu ích, hội nghị đã tạo điều kiện nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động cho nhân sự lãnh đạo và nhân sự nghiệp vụ chuyên trách, góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động tại các công ty, đơn vị thuộc THACO Chu Lai.