HOI NGHI (3).jpg

Hội nghị đã được nghe Chiến lược phát triển nguồn nhân lực THACO; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Kế hoạch công tác nhân sự 4 tháng cuối năm 2018 PHÂN PHỐI – BÁN LẺ; Công tác Nghiệp vụ nhân sự; dịch vụ phụ tùng; Công tác nhân sự tại chi nhánh. 

HOI NGHI (2).jpg

HOI NGHI (5).jpg

HOI NGHI (1).jpg

Tại Hội nghị, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương phát biểu chỉ đạo: Năm 2018 là cột mốc thay đổi cơ bản về quản trị để đáp ứng yêu cầu và khát vọng phát triển của THACO theo chu kỳ mới và theo xu thế thời đại. Công tác nhân lực cũng vì thế cần có chiến lược mới, rạch ròi cấu trúc sơ đồ tổ chức. Triết lý kinh doanh, triết lý hoạt động phải gắn liền với triết lý sống, dựa trên giá trị cống hiến gắn liền với đạo đức và năng lực lãnh đạo. Phải tư duy và có ý thức về cái chung, biết chia sẻ, sống vì tập thể và thay đổi trong giai đoạn mới, lực lượng tiên phong, lãnh đạo phải là tấm gương cho CB.CNV noi theo. Bên cạnh đó tất cả nhân sự cũng cần phải thay đổi, nỗ lực để phát triển cùng THACO, và đó cũng là cách để phát triển từng nhân sự. 

HOI NGHI (4).jpg