^790C40B03B7AA4AD75899AD4B586B5AB9AD5499EDDBB258A22^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Sau khi tham quan thực tế tại các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng và Cảng Chu Lai – Trường Hải, đoàn đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo THACO nhằm tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác tổ chức điều hành, quản trị  hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhân sự của THACO và các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai như cơ chế chính sách, các lợi thế của Khu KTM, các dịch vụ hỗ trợ của THACO… Đây chính là cơ hội để THACO và các doanh nghiệp trẻ xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển, kết hợp các lợi thế để tạo ra năng lực cạnh tranh mới trong bối cảnh chuẩn bị hội nhập khu vực và thế giới. 

^09EC6A3FA3155EE9930DC7AC454C78B9D4408EBF457736BA9B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg