VAMI 4.jpg

Đoàn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí tại THACO bao gồm cơ khí ô tô, cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng và thiết bị cơ khí công nghiệp khác, Việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, quản trị sản xuất cũng như các phương thức, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng được đoàn đặc biệt quan tâm.

VAMI 3.jpg

Ông Đào Phan Long – Chủ tịch VAMI đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí của THACO sau năm 2018 và bày tỏ tin tưởng với lộ trình và bước đi cụ thể, THACO và KPH sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành CN ô tô, CN hỗ trợ và cơ khí của đất nước.