Ngày 04/5, tại Trung tâm Hội nghị & Sự kiện thế hệ mới Thiskyhall Sala, TP.HCM, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL AGRICO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc HAGL AGRICO đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; chiến lược - kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh 2024 - 2028; kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2023, HAGL AGRICO đã đạt được kết quả sau: thực hiện trồng mới 62 hecta chuối; sản lượng chuối đạt 28,258 tấn; Duy trì chăm sóc diện tích xoài là 2,146 hecta và bưởi là 220 hecta. Diện tích cao su khai thác mủ là 5,430 hecta; sản lượng mủ cao su đạt 7,270 tấn. Xây dựng đồng bộ 05 trại bò sinh sản bán chăn thả; trồng 157 hecta cỏ; nhập khẩu 2,420 con bò cái sinh sản. Đồng thời đầu tư và bàn giao Sân bay Nong Khang cho Chính phủ Lào.

Tổng chi đầu tư năm 2023 là 1,179 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 606 tỷ đồng. Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1,060 tỷ đồng; Lỗ sau thuế là 1,098 tỷ đồng.

2

Trong giai đoạn từ năm 2024 – 2028, công ty sẽ thực hiện dự án “Sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong - nước CHDCND Lào” trên diện tích 27,384 hecta của 02 Công ty Hoàng Anh Attapeu và Hoàng Anh Quang Minh đã được Chính phủ Lào phê duyệt. Theo đó, quy hoạch diện tích trồng chuyên canh cây ăn trái là 10,000 hecta (trong đó: 8,000 hecta chuối; 2,000 hecta dứa). Quy hoạch diện tích chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái là 14,000 hecta (trong đó 5,000 hecta cây ăn trái: xoài, bưởi, sầu riêng), quy mô đàn bò 210,000 con. Dự án có tổng vốn đầu tư là 18,090 tỷ đồng.

Ngoài chiến lược - kế hoạch đầu tư trên, năm 2024, HAGL AGRICO sẽ trồng mới 1,533 hecta chuối; Sản lượng chuối dự kiến thu hoạch là 29,783 tấn. Tổng diện tích xoài là 2,490 hecta, diện tích làm trái là 152 hecta. Sản lượng thu hoạch xoài dự kiến là 950 tấn. Diện tích chăm sóc bưởi là 220 hecta, diện tích làm trái là 100 hecta; sản lượng thu hoạch bưởi dự kiến là 500 tấn. Tổng diện tích cao su là 14,462 hecta; diện tích khai thác mủ là 6,328 hecta; sản lượng mủ cao su thu hoạch dự kiến là 8,770 tấn.

Ngoài ra, công ty đầu tư 07 trại nuôi bò sinh sản, 01 cụm xưởng sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ; 01 cụm tổng kho nguyên liệu thức ăn và vật tư chăn nuôi; Nhập khẩu hơn 5,800 con bò cái. Tổng đàn đến cuối năm là 11,300 con; trồng mới 595 hecta cỏ; sản xuất hơn 34,000 tấn phân hữu cơ từ phân bò.

Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông - thủy lợi - điện, các công trình trên đất; đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa. Tổng chi đầu tư dự kiến năm 2024 là 1,574 tỷ đồng; Doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 694 tỷ đồng. Dự kiến lỗ trước thuế năm 2024 là 120 tỷ đồng.

3

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO kiêm Chủ tịch HĐQT HAGL AGRICO cho biết: Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, cơ giới hóa thực sự rất khó khăn. Quan điểm của chúng tôi là làm trung thực, minh bạch, tạo ra giá trị thật, đồng thời mang đến giá trị bền vững trong tương lai. Đối với THACO và THACO AGRI, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và giúp HAGL AGRICO hoạt động hiệu quả, có tính bổ trợ và vẫn là công ty đại chúng, đảm bảo mang lại giá trị quyền lợi cho cổ đông.