^E8AB4DF9131E21B59AF1261217058770225B85A3F3C8403A91^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại ngày ra quân, hơn 300 đoàn viên thanh niên ở tất cả các chi đoàn thuộc Liên chi đoàn Khu phức hợp đã tiến hành dọn vệ sinh, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm khu vực trong và ngoài khuôn viên các nhà máy; vớt rác, làm sạch bờ kè sông khu vực Cảng Chu Lai – Trường Hải, góp phần đem lại cảnh quang xanh – sạch – đẹp cho Khu phức hợp và khu dân cư lân cận.

^5070137C8AB6FEE81840BE6851D11862AE4FED63B67EE5B46D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Đây là hoạt động được Liên chi đoàn Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải  tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và cộng đồng.

^8D8DD4593F1CB6DF680EE8D751C6FCA770DC34EAFF8FA673AE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg