Le_Hong_Anh.jpg

Sau khi tham quan các dây chuyền sản xuất, lắp ráp tại các công ty, đơn vị thuộc Khu Phức Hợp và nghe lãnh đạo THACO  báo cáo về quá trình hình thành và hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác phát triển Đảng bộ, công tác đoàn thể… đồng chí Lê Hồng Anh đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo công ty cần quan tâm sâu sát hơn nữa công tác phát triển đoàn thanh niên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thời kỳ mới. Lãnh đạo công ty cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân chắc về tay nghề, từng bước vững về lập trường chính trị, để phát triển Đảng ngay từ đội ngũ công nhân. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời ngợi khen đến sự nỗ lực phát triển mà Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Le_Hong_Anh_hinh_luu_niem.jpg