IMG_0458.jpg

Sau khi tham quan thực tế tại các nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô và linh kiện, phụ tùng, đoàn đã làm việc với Ban lãnh đạo Khu phức hợp về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất tại KPH Chu Lai – Trường Hải. Hai bên đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với mục tiêu: thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm góp phần cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm của THACO. 

IMG_0478.jpg

IMG_0495.jpg

Theo đó, NACENTECH sẽ tiến hành nghiên cứu các công nghệ cao, công nghệ mới theo đặt hàng của THACO; đồng thời 2 bên phối hợp nghiên cứu xây dựng các dự án cải tiến, nâng cấp các dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất cho các nhà máy; phối hợp tìm kiếm các nguồn lực thực hiện các dự án hợp tác; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học chung để phổ biến thông tin khoa học công nghệ liên quan; cung cấp cho nhau các thông tin cần thiết, kịp thời nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo. 

IMG_0530.jpg

IMG_0526.jpg