doanh-nghiep-tre-(1).jpg

Sau khi tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại các nhà máy, Đoàn đã có buổi làm việc với BLĐ THACO nhằm chuẩn bị cho chuyên đề “Phát triển công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ” đồng thời thảo luận những phương án hợp tác sắp tới. Đây chính là cơ hội để THACO và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cùng Ban tổ chức diễn đàn kinh tế tư nhân xây dựng mối quan hệ hợp tác trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.   

doanh-nghiep-tre-(3).jpg