Nagasaki_Nhat_ban.jpg

Sau khi được nghe giới thiệu về quy mô hoạt động và phát triển của Thaco, đoàn đại biểu tỉnh Nagasaki đã bày tỏ sự quan tâm tới các hoạt động công nghiệp hỗ trợ của Thaco và cam kết sẽ kêu gọi nhiều hơn nữa những doanh nghiệp tỉnh Nagasaki đầu tư vào Khu Công nghiệp cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải trong thời gian sắp tới.