TU Lâm Đồng1.jpg

Tại buổi làm việc, hai đoàn đã được nghe giới thiệu về quá trình phát triển của THACO; tham quan các nhà máy, đơn vị tại Khu phức hợp. Các thành viên của 2 đoàn bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước tốc độ phát triển, những thành công và đóng góp của THACO vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hai đoàn cũng tìm hiểu kinh nghiệm về công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự đặc thù của THACO và cho biết sẽ áp dụng vào thực tế công việc ở các địa phương, đơn vị. 

TU Lâm Đồng 2.jpg