^83DF2FBCA731F3E09D9BA2260179D753CE61CBB3E7FCADA5D3^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại buổi làm việc, đoàn đã được Ban lãnh đạo giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của THACO cũng như nghe đánh giá về kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên trường Cao đẳng nghề đã và đang làm việc tại THACO. Cuối buổi làm việc, đoàn đã dành thời gian tham quan thực tế cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất tại Công ty CKCD Bắc Bộ Trường Hải.

^02FC1E683E0CFF47A0FB6D485B1EA5870FC159240C749EB44E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg