PC-KVNB.jpg

pc-kvnb1.jpg

Chương trình nhằm trang bị cho CB.CNV các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, cứu hộ; đồng thời giúp mỗi nhân sự nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện PCCC và xử lý sự cố tại đơn vị. 

pc-kvnb2.jpg