hinh (1).jpg

hinh (2).jpg

hinh (3).jpg

Đây là hoạt động thường niên do THACO phối hợp với Phòng Cảnh sát PCC tại địa phương tổ chức, nhằm huấn luyện kỹ năng thoát nạn và xử lý đám cháy giả định, dự kiến lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị, nâng cao ý thức và năng lực PCCC cho đội ngũ CB.CNV đang công tác tại đơn vị.

hinh (4).jpg

hinh (5).jpg

hinh (6).jpg