Nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề cho CBNV, trong hai ngày 02 và 06/6, Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo suy luận, tư duy logic và ứng dụng trong công việc cho 65 nhân sự là quản lý, chuyên viên của các công ty, đơn vị trực thuộc THACO INDUSTRIES.

Đào-tạo-suy-luận,-tư-duy-logic-và-ứng-dụng-trong-công-việc-1
  • Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 65 học viên

Khóa đào tạo do Thạc sĩ Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO giảng dạy. Học viên được trang bị các kiến thức: Dấu hiệu bản chất (nội hàm) và các dạng định nghĩa, khái niệm; mối quan hệ giữa các khái niệm; mô tả các phán đoán đơn, phức; các dạng suy luận, suy luận hợp logic, các cách chứng minh để xác định giá trị sự vật, hiện tượng, đối tượng… Đồng thời được hướng dẫn thực hành các kỹ năng: Xây dựng các định nghĩa, khái niệm; chứng minh giả thuyết để xác định sự vật, hiện tượng, đối tượng; vận dụng kiến thức về phán đoán, suy luận vào thực tế công việc…

Đào-tạo-suy-luận,-tư-duy-logic-và-ứng-dụng-trong-công-việc-2
  • Khóa đào tạo do Thạc sĩ Phan Tiềm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO giảng dạy

Khóa học giúp học viên nâng cao năng lực tư duy khoa học, hợp lý để phân tích thông tin, ra quyết định đúng đắn, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, nhanh chóng, đạt mục tiêu đề ra.