Đào-tạo-KVBB.jpg

Tham gia chương trình, học viên được truyền đạt các kiến thức hữu ích về phương pháp thiết kế các khóa đào tạo; phân loại phương pháp đào tạo; xây dựng các loại giáo án; thiết kế bài giảng, các bước lên lớp cũng như các kỹ năng cần thiết để sử dụng thành thạo phương pháp, kỹ thuật đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy (như  xây dựng bài giảng trên trên PowerPoint và chuyển đổi sang giáo án E-Learning). Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành và giảng thử. Cuối khóa học, các nhân sự tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá. Khóa 2 của chương trình dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14, 15/6/2016 tại KVBB.