dao-tao-CSKH---1.jpg

Lớp học trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng trong việc xử lý tình huống từ ý kiến phản hồi; xây dựng, duy trì mối quan hệ giữa khách hàng và đơn vị. Đồng thời, buổi học giúp mỗi nhân sự hiểu rõ tầm quan trọng của công tác CSKH, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng khi đến giao dịch tại các showroom.