dao-tao-CKD.jpg

Nội dung khóa học đã cung cấp cho các học viên kiến thức về Tra cứu mã phụ tùng trên WPC; Tra mã phụ tùng K3/Cerato 1.6, Picanto, Sorento; Hướng dẫn nhận hàng, gửi khiếu nại sai hỏng và tính toán dự trữ tồn kho tại đơn vị. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, học viên còn được thảo luận các tình huống thường gặp, thực hành và làm bài kiểm tra đánh giá khi kết thúc khóa học.