dao tao tu duy KPH (1).jpg

Mục tiêu của khóa học là giúp học viên hiểu đầy đủ thông tin về sơ đồ tư duy; ứng dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong công việc; tìm kiếm và sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy; áp dụng các công cụ phân tích và sáng tạo trong sơ đồ tư duy để giải quyết vấn đề.

dao tao tu duy KPH (3).jpg

Với sự hướng dẫn của chuyên gia đào tạo công ty New Vision, học viên đã được truyền đạt các nội dung: giới thiệu về sơ đồ tư duy, cách lập sơ đồ tư duy; ứng dụng sơ đồ tư duy trong công việc; tìm kiếm và thực hành phần mềm vẽ sơ đồ tư duy. Qua lớp học, học viên cũng đã nắm vững các nội dung về kỹ thuật hình hoạ; cách khai phá tiềm năng bộ não; kết hợp các năng lực tư duy; sử dụng hiệu quả quỹ thời gian; phương pháp tăng khả năng ghi nhớ, khởi tạo ý tưởng; lên kế hoạch công việc, phân tích và giải quyết vấn đề, phương pháp viết luận, báo cáo, thuyết trình… để ứng dụng hiệu quả trong công việc.

dao tao tu duy KPH (2).jpg