KY NANG CSKH (3).jpg

Khóa học tập trung truyền đạt các nội dung bao gồm: kỹ năng giao tiếp cơ bản và mô hình giao tiếp của nhân viên Chăm sóc khách hàng; kỹ năng diễn đạt/trình bày; kỹ năng giải thích/thuyết phục; kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tản nhiệt.

KY NANG CSKH (1).jpg

Tại khóa học, bên cạnh truyền tải lý thuyết, học viên còn được thực hành xử lý các tình huống cụ thể bằng phương pháp làm việc theo nhóm, qua đó giúp học viên có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau, đồng thời áp dụng một cách linh hoạt nội dung được học vào thực tiễn. Kết thúc buổi học, 100% các học viên đã nắm được kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp với khách hàng. Các khoá học tiếp theo sẽ được tổ chức từ nay cho đến cuối năm tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

KY NANG CSKH (2).jpg