Dao_tao_hoi_nhap_VPTQ_2.jpg

Đây là chương trình đào tạo đã thành thông lệ dành cho các nhân sự mới gia nhập Thaco do Ban đào tạo và phòng Nghiệp vụ Nhân sự phối hợp tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ đào tạo các nhân sự mới đã hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình phát triển, ngành nghề hoạt động cũng như các quy định hành chính và chính sách lương bổng của Thaco.