^73DBAF241A61D8620BE614DA50C7D1ABF77C85EC6B0A9F9710^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình đã trang bị cho học viên các kiến thức tổng quan về văn hóa THACO; nội quy và chính sách cho người lao động cũng như quy định, chính sách hành chính của công ty.  Những nội dung hữu ích, thiết thực đã giúp các nhân sự tiếp nhận công việc tại công ty được hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra của THACO. Tại buổi đào tạo, bên cạnh các nội dung về lý thuyết các học viên còn được trao đổi, thảo luận và làm bài thu hoạch sau khóa học.