dao-tao---GVNB---1.jpg

Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức trong việc thiết kế và tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, qua đó giúp Ban lãnh đạo Showroom nâng cao được kỹ năng và phương pháp đào tạo nhân sự tại đơn vị.