daotaochuyende.jpg

Tại buổi đào tạo, học viên đã được PGS.TS Phạm Xuân Mai – Cố vấn KHCN & đào tạo của THACO truyền đạt các vấn đề về phương pháp luận R4D (R for D), R4D trên ô tô, con người R4D tại THACO, trong đó tập trung vào các nội dung: hướng phát triển sản phẩm mới, quy trình phát triển sản phẩm, giải mã công nghệ, phương pháp 5D trong thiết kế sản phẩm ô tô, tổ chức và quản lý dự án R4D, vấn đề nội địa hóa, các kỹ năng cần có của nhân sự làm công tác R&D của THACO… 

Thông qua lớp đào tạo, học viên đã nắm vững các bước cơ bản trong tổ chức dự án R4D, xây dựng được quy trình phát triển sản phẩm, cách xem xét, đánh giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, từ đó áp dụng vào thực tiễn nghiên cứu phát triển sản phẩm tại các nhà máy.