DAO TAO XE CHUYEN DUNG (1).jpg

Học viên tham gia khóa đào tạo đã được chuyên gia Zhan Xingde – Phó giám đốc Kinh doanh Nhà máy xe chuyên dụng truyền đạt các nội dung: Khái niệm Marketting và bán hàng hiện đại; Yêu cầu cơ bản về nhân viên bán hàng; Giới thiệu về sản phẩm xe chuyên dụng trên thị trường; Tổng quan về thông số, cấu hình chính của xe chuyên dụng; Giới thiệu và thảo luận về sản phẩm của Nhà máy xe chuyên dụng THACO; Kiến thức bán hàng chuyên nghiệp; Dịch vụ tài chính trong bán hàng,...

DAO TAO XE CHUYEN DUNG (2).jpg

Với nội dung đào tạo khá đầy đủ và chi tiết về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng sản phẩm xe chuyên dụng, các học viên là quản lý của các showroom, địa lý có cơ hội bổ sung thêm nhiều kiến thức cần thiết để phục vụ cho công việc của mình; đồng thời hướng dẫn, truyền đạt lại cho nhân sự khác trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

DAO TAO XE CHUYEN DUNG (3).jpg