dao-tao-IOS-(1).jpg

Khóa học đem đến cho học viên sự hiểu biết toàn diện về các công cụ cốt lõi của ISO/TS 16949, các yêu cầu trong triển khai thực tế, nội dung của mỗi công cụ và phương pháp sử dụng những công cụ này trong hoạt động của tổ chức phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949; việc đánh giá hệ thống đo lường (MSA) và kiểm soát quá trình bằng công cụ thống kê (SPC) có liên quan đến ISO 9001 và ISO/TS 16949:2009… Khóa học giúp học viên nắm vững các yêu cầu để áp dụng các công cụ quản lý ISO/TS 16949 vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

dao-tao-IOS-(2).jpg