lam397B7E5D-20C2-45F1-8BD0-573474D3CFC6.jpg

Tham dự buổi đánh giá có TS. Nguyễn Chỉ Sáng - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ khí, Bộ Công thương, cùng các chuyên gia đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại buổi đánh giá, Tổ chuyên gia đã được nghe KS. Đặng Minh Long - Chủ nhiệm dự án trình bày kết quả sau hơn 25 tháng triển khai dự án, đồng thời đi kiểm tra thực tế sản phẩm của dự án tại nhà máy. Tổ chuyên gia đã đánh giá cao mức độ hoàn thiện các sản phẩm và nêu ra các điểm cần nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung vào báo cáo kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là việc đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội.

Dự án được Tổ chuyên gia xếp loại Đạt về các chỉ tiêu số lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở này, Tổ chuyên gia sẽ trình lên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia kết quả và đề xuất cho phép thực hiện đánh giá, nghiệm thu tại Hà Nội vào cuối tháng 3/2021.

Dự án KH-CN "Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh" thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, do THACO chủ trì, được Bộ KH-CN phê duyệt ngày 18/04/2018. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2020.

Dự án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn: Góp phần nâng cao trình độ KHCN về tự động hóa, số hóa tại Việt Nam; nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh của THACO thông qua đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển nền CN sản xuất linh kiện ô tô theo xu hướng tự động hóa thông minh.