dang uy dn tham kph.jpg

Kết luận sau buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Vở - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy THACO trên tất cả các hoạt động, phong trào; kịp thời nắm bắt và chấp hành thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối; đồng thời thực hiện tốt chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017. Trong dịp này, đoàn cũng đã tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại các nhà máy, đơn vị tại KPH và dành lời khen ngợi cho sự phát triển SXKD của THACO cũng như công tác chăm lo đời sống cho CBCNV.