6. Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại THACO Chu Lai.jpg

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại THACO Chu Lai

THACO CHU LAI đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về phòng chống cháy nổ; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, đánh giá về an toàn thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ định kỳ. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị được trang bị đầy đủ, đúng quy chuẩn và chất lượng. Vật tư, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng theo lô và đặc tính của từng loại, đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

1. Hệ thống chữa cháy tự động tại nhà máy THACO Mazda.png

Hệ thống chữa cháy tự động tại nhà máy THACO Mazda

Kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy

Phòng ATLĐ phối hợp công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC tại cảng Chu Lai

Các quy định, quy trình về bảo quản, vận chuyển, sử dụng các loại hóa chất, dung môi, nhiên liệu, gas và các chất dễ cháy được quán triệt đến tất cả các CBNV. Đặc biệt, để xử lý tốt khi có sự cố cháy xảy ra, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ; đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy.

8. Hệ thống đường ống chữa cháy nhà kho tại cảng Chu Lai.png

Hệ thống đường ống chữa cháy nhà kho tại cảng Chu Lai

Vật tư, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng theo lô

Huấn luyện PCCN tại Trường Cao đẳng THACO.png

Huấn luyện PCCN tại Trường Cao đẳng THACO

5. Huấn luyện PCCN tại Trường Cao đẳng THACO (2).png

Huấn luyện PCCN tại Trường Cao đẳng THACO 

2. Đội xe chữa cháy THACO Chu Lai.png

 Đội xe chữa cháy THACO Chu Lai

THACO CHU LAI hiện có đội chữa cháy, gồm 2 xe và 42 thành viên thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ. Hằng năm, các đơn vị, nhà máy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức các khóa tập huấn, diễn tập cho các thành viên của đội xe chữa cháy và CBNV các đơn vị. Bên cạnh đó, Phòng An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ THACO CHU LAI phối hợp với Trung tâm huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động thuộc Trường Cao đẳng THACO tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện các kỹ năng về phòng chống cháy nổ cho CBNV, qua đó giúp CBNV nắm vững nội quy, quy chế, quy trình về an toàn phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý nhanh các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. 

Tại THACO CHU LAI, nhiều đơn vị đã được UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen và danh hiệu điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ như các nhà máy Bus Thaco, Nhíp, Khuôn, Autocom, cảng Chu Lai... Hiện nay, các đơn vị, nhà máy tại THACO CHU LAI tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động phòng cháy và sẵn sàng chữa cháy, xem đây là nhiệm vụ, công việc hằng ngày nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của CBNV và tài sản của công ty, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện và hiệu quả.