Ông Võ Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Đặng Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai; ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo đại hội. 

thaco-tham-du-dh-thi-dua-yeu-nuoc--(1).jpg

Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt hoạt động của Khối trong giai đoạn 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới 2015 - 2020, Thaco tham gia tham luận tại đại hội với chủ đề phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật là chìa khóa thành công, do kỹ sư Trương Thanh Hải, trưởng bộ phận KH-KT-CN khu phức hợp Chu Lai trình bày.

thaco-tham-du-dh-thi-dua-yeu-nuoc--(2).jpg

Đại hội đã tuyên dương 15 tập thể và 59 cá nhân điển hình tiên tiến toàn khối 5 năm qua. Thaco vinh dự được tuyên dương, nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng với 4 tập thể Công ty Cơ điện Trường Hải, VINA MAZDA Trường Hải, Công ty Cơ khí Chu Lai - Trường Hải và Trung tâm R&D THACO.