bang-khen---1.jpg

Hội nghị đã thảo luận chuyên đề “Vai trò và động lực của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của thành phố”, qua đó mong muốn doanh nghiệp hiểu rõ về vai trò, vị thế của lực lượng kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

bang-khen---2.jpg
 
Tại Hội nghị, anh Phạm Thanh Linh – Giám đốc Chi nhánh Liên Chiểu đã vinh dự nhận bằng khen Đơn vị thi đua xuất sắc và Cá nhân xuất sắc cho những đóng góp vào quá trình hoạt động của Hội.