^D61F58923E73275C06201475EBCB25325A81C40240E6AA6B5F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Nội dung tập huấn được chia thành hai phần lý thuyết và thực hành xoay quanh các kiến thức cơ bản về PCCC, biện pháp PCCC ở từng lĩnh vực, cách sử dụng các công cụ, trang thiết bị PCCC và tham gia diễn tập các tình huống giả định. Sau buổi diễn tập, các học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC đồng thời thực hiện đúng các thao tác trong nội dung diễn tập, có khả năng xử lý tốt những trường hợp khẩn cấp khi có cháy xảy ra.

^9C5385DF2B47DE0D5508C0462201CE78FF067405C0B47D2019^pimgpsh_fullsize_distr.jpg