ImageResizer.net - mxakhawrfyqzp6y.jpg

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối, bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng và công nhiệp. Nhiều năm nay, Công ty đã đầu tư sản phẩm xe tải nhẹ các loại của THACO phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Qua thực tế sử dụng, Công ty đánh giá cao chất lượng, tính kinh tế, công năng ưu việt của xe tải THACO và quyết định đầu tư tiếp lô 13 xe tải gồm 11 xe Thaco Frontier125 và 02 xe Thaco Towner950A để phục vụ kế hoạch bổ sung phương tiện, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 3/2016. Ngày 11/3, Công ty đã được  Công ty CKCD Bắc Bộ bàn giao đợt 1 với 2 xe Thaco Towner950A. Công ty cho biết có kế hoạch đầu tư thêm 10 xe Thaco Frontier vào 6 tháng cuối năm 2016.