DONG-TAM-(1).jpg

Tại buổi đón tiếp, Đoàn đã được nghe giới thiệu về quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của THACO và Khu phức hợp; tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại các nhà máy, đồng thời trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Ban lãnh đạo THACO về công tác quản trị, điều hành, tổ chức quản lý, đào tạo ý thức, thái độ, nâng cao năng lực làm việc cho người lao động. Đoàn đánh giá cao sự phát triển vượt bậc và những thành tựu THACO đã đạt được và bày tỏ mong muốn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự của THACO. 

DONG-TAM-(3).jpg