^9A0581E4C4D599C00875A757FB2EE42CE76A6DF0CE0E9CBB64^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Là doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh xe môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công ty Cao Thành Đạt hiện sở hữu trên 20 xe các loại, trong đó có hơn 10 xe là sản phẩm THACO, gồm: Thaco Ollin, Thaco Frontier, Thaco Towner. Qua thực tế sử dụng, Công ty hài lòng và đánh giá cao chất lượng, tính kinh tế, công năng ưu việt, khả năng khai thác của xe tải THACO và quyết định đầu tư tiếp lô 05 xe Thaco Towner 750A-TL (thùng lửng)  phục vụ kế hoạch bổ sung phương tiện, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ - Trường Hải để đầu tư thêm 05 xe Thaco Frontier và Thaco Hyundai.