20131015_093119.jpg
 
Tại hội thao PCCC quận Long Biên năm nay, đội Cơ khí chuyên dụng của THACO đã tham dự với tinh thần và ý chí quyết tâm cao độ, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của CBCNV, đội CKCD Bắc Bộ đã vượt qua 28 đội để dành giải nhì.
20131015_081344.jpg