PCCC-KVNB.jpg

Lớp tuyên truyền PCCC năm 2014 thu hút 250 CBCNV thuộc chi nhánh Biên Hòa và công ty Chuyên Dụng tham dự. Nội dung tuyên truyền về những vấn đề cơ bản của công tác PCCC, kiến thức pháp luật PCCC và kiến thức PCCC phổ thông. Bên cạnh đó, lớp tuyên truyền còn đề cập đến vấn đề an toàn PCCC tại công sở và gia đình. Tất cả CBCNV đều chăm chú theo dõi để có những biện pháp phòng tránh cháy nổ, an toàn trong lao động.