^3AA1452D2BB870592233026F03327AF084189814E4B4E4DA31^pimgpsh_fullsize_distr.jpg 

Hội nghị đã được nghe báo cáo về hoạt động công đoàn của các đơn vị trong năm qua như việc chăm lo cho đời sống người lao động, công tác thi đua, việc thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể… đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu đề ra trong năm tới nhằm để đánh giá cuối năm.
 
^4A6C32B8123020CCBD7D029F622C28E4AEC5C05971C5287FBF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Đây cũng đã đánh giá cao những nội dung, tiêu chí mà Công đoàn Thaco đã thực hiện trong năm qua, như việc chăm lo đời sống cho người lao động, 100% các đơn vị được ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đầy đủ Hội nghị CB.CNV, đồng thời mong muốn trong năm 2016, Thaco sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh nói trên, đưa phong trào của Công đoàn ngày càng phát triển.