nstc1_191013_con1.JPG
 
Bên cạnh việc phổ biến cẩm nang cho người lái xe bao gồm quy trình – quy định quản lý xe, vai trò quan trọng người lái xe trên mỗi hành trình, chuyên đề còn trang bị cho đội ngũ nhân viên lái xe những kiến kiến thức cơ bản về giao tiếp, văn hóa ứng xử phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và góp phần nâng cao hình ảnh của người lái xe THACO.

nstc1_191013_con2.JPG