test-drive-BH-3.jpg

Chương trình đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều khách hàng tham dự. Cụ thể đã có 41 lượt lái thử và 1 hợp đồng mua xe Mazda 3 AT đã được ký kết.

test-drive-BH-1.jpg

test-drive-BH-6.jpg

test-drive-BH-5.jpg