Kia-Long-Bien.jpg

Tham gia chương trình, các KH tiềm năng trên địa bàn các tỉnh đã được đội ngũ TVBH của đơn vị giới thiệu chi tiết thông tin về các sản phẩm mà khách hàng quan tâm cũng như được hướng dẫn sơ bộ về quy trình lái thử để trực tiếp cảm nhận sản phẩm mà khách hàng lựa chọn khi vận hành thực tế. Đa phần khách hàng tham dự chương trình đều cảm thấy hài lòng về quy mô tổ chức, thái độ phục vụ cũng như cách cung cấp thông tin, hướng dẫn trải nghiệm tại chương trình. 

Test-Kia-Giai-Phong.jpg

Kết quả: Tại SR Kia Long Biên: có 70 KH tới tham dự, 56 lượt lái thử, 05 HĐ ký kết; Tại SR Kia Giải Phóng: có 75 KH tới tham dự, 75 lượt lái thử, 03 HĐ ký kết.