tin-1-test-TVBH-(1).jpg

^E6C385B167FC1C8A674F9E18DA04EA121D4867C01C426EF810^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Với hai phần thi lý thuyết và thực hành, các nhân sự tham gia khóa kiểm tra có cơ hội được thể hiện các kiến thức chuyên môn đã được đào tạo về các nội dung: hiểu biết về sản phẩm Kia – Mazda, các dịch vụ hỗ trợ bán hàng, quy trình bán hàng, dịch vụ sau bán hàng và đặc biệt là kỹ năng tư vấn sản phẩm, bán hàng cho khách hàng. Thông qua chương trình, BQT HTSR Du lịch KVBB sẽ đánh giá được công tác đào tạo tại đơn vị để có những cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự bán hàng trên toàn hệ thống. 

tin-1-test-TVBH-(2).jpg

Bắt đầu từ tháng 11/2015 chương trình kiểm tra chuyên môn TVBH sẽ được triển khai định kỳ 2 lần mỗi tháng đến các nhân sự TVBH trên toàn hệ thống ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc.