3.jpg

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Bá Dương đã ghi nhận những cố gắng đóng góp của hệ thống phân phối cũng như khối kinh doanh xe du lịch Mazda trong việc củng cố vị thế của Mazda tại thị trường Việt  Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mảng dịch vụ phụ tùng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và khẳng định giá trị thương hiệu Mazda trong thời gian tới. cũng tại chương trình, ông Bùi Kim Kha – TGĐ THACO PC đã tổng kết hoạt động kinh doanh xe du lịch Mazda trong năm 2013 và những định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

4-resized.jpg