hinh 1.JPEG
 
Trong tuần qua, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Chi nhánh Phú Thọ, Thanh Hóa và các đơn vị tại khu vực Hà Nội. 
 
hinh 2.JPEG
 
hinh 3.jpg
 
Tại các chương trình, đã có hơn 600 cán bộ công nhân viên THACO tham gia và đã hiến gần 400 đơn vị máu, Viện huyết học truyền máu Trung Ương đã tiếp nhận lượng máu này. 
 
hinh 4.JPEG
 
hinh 5.JPEG
 
hinh 6.JPEG
 
Nhìn lại hơn 10 năm qua, THACO đã tổ chức 13 đợt hiến máu nhân đạo, mỗi năm thu được gần 1600 đơn vị máu. Riêng năm 2018 đã có tới hơn 3000 cán bộ công nhân viên hào hứng tham gia, đóng góp tới 2000 đơn vị máu. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa khi góp phần tiếp thêm sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân. Chuỗi chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các chi nhánh còn lại của THACO trên toàn quốc. 
 
hinh 7.JPEG
 
hinh 8.jpg
 
hinh 9.jpg
 
hinh 10.jpg
 
hinh 11.jpg