^0B8013FDD43C379F5591B67E648A7C45DEE985D683C1FEFF8C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Với các nội dung trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa khách hàng và Peugeot Hà Nội, chương trình đã mang đến một không gian mở, tạo cầu nối hai chiều để Peugeot từng bước nâng cao hơn nữa các giá trị phục vụ, nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

^6E341D2DDFFDC3B0D018EA3CE64E61EB5BBE51A057C9A78E5F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình dự kiến được triển khai định kỳ đến các khách hàng thân thiết của Peugeot tại khu vực phía Bắc, hướng tới thành lập cộng đồng yêu thích các sản phẩm Peugeot tại Việt Nam cũng như triển khai nhiều hoạt động lý thú, bổ ích cho các thành viên tham gia.