^A94892CD6525BDF7C120618938F036601492BF0D424B8F727D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cũng như kỹ năng tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Bên cạnh đó, các học viên được trang bị thêm thông tin tổng quát về hoạt động kinh doanh, sứ mệnh – tầm nhìn và văn hóa Thaco.

^6034BAD177D3CBD2F6832BE161023196DCF3E5CC29E96B86C0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg