^1C3B9121F3CD0354C1FD304CE34E2147EEB2B8418AB17C45C6^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình giới thiệu đến các học viên Quy trình bán hàng 10 bước theo tiêu chuẩn của PSA, bao gồm: Tìm kiếm & khai thác khách hàng, lập lịch hẹn, đón tiếp khách hàng, tư vấn, giới thiệu xe, lái thử xe, đàm phán, ký kết hợp đồng, giao xe, chăm sóc khách hàng. Bên cạnh các nội dung được trang bị, tại khóa học các học viên đã có bài chia sẻ về tình huống thực tế tại từng bước trong quy trình và được đánh giá, trao thưởng.